Προσπέρασε τις επαναλαμβανόμενες συνδέσεις

Έλεγχος Πρόσβασης

Έλεγχος πρόσβασης χρήστη
Είσοδος στην εφαρμογή
 
 
Δημιουργία χρήστη
ΔΥΠΕ Κρήτης

Σμύρνης 26
Ηράκλειο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα διώκεται ποινικώς. Copyright 2006, Δ/νση Πληροφορικής ΔΥΠΕ Κρήτης

Πιστοποιημένη λειτουργία* στους Internet Explorer σε έκδοση 6 ή μεγαλύτερη, FireFox σε έκδοση 1.5 ή μεγαλύτερη, Opera σε έκδοση 8.5 ή μεγαλύτερη


Version: 1.5.01

ΠΕΡΙ
*Οι Internet Explorer και FireFox, λειτουργούν με τις εξ' ορισμού ρυθμίσεις. Ο Opera θέλει ο 'Έλεγχος των εγγράφων' να γίνεται πάντοτε (μενού-->Εργαλεία-->Για προχωρημένους-->Ιστορικό). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δ/νση Πληροφορικής ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ